Tân Bình – Nguyễn Trọng Tuyển – 5 Tầng – 44M2 – 6 Tỷ 500

Địa chỉ
Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình
Diện tích
44m2
Giá bán
6.5 tỷ
Địa chỉ
Nguyễn Sỹ Sách, P15 , Tân Bình
Diện tích
50.6m2
Giá bán
9 tỷ
Địa chỉ
Cống Lở, P.15, Tân Bình
Diện tích
82m2
Giá bán
7 tỷ
Địa chỉ
Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
52m2
Giá bán
7.5 tỷ
Địa chỉ
Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
99 m2
Giá bán
9.99 tỷ
Địa chỉ
Đ.số 6, KDC Thăng Long, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Diện tích
63m2
Giá bán
7.9 tỷ
Địa chỉ
Lê Công Phép, phường An Lạc, Bình Tân
Diện tích
60 m2
Giá bán
7.3 tỷ
Địa chỉ
Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, Bình Tân
Diện tích
63m2
Giá bán
7.9 tỷ
Địa chỉ
Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
62m2
Giá bán
8.2 tỷ
Địa chỉ
Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
66
Giá bán
8.1 tỷ
Địa chỉ
Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
100m2
Giá bán
9.5 tỷ
Địa chỉ
đường Đồng Đen, Phường 14, Tân Bình
Diện tích
4.25 x 12.5
Giá bán
9.6 tỳ
Địa chỉ
Đồng Đen, Phường 10, Tân Bình
Diện tích
46
Giá bán
8 tỷ 800
Địa chỉ
Đường 38, Tân Tạo , Bình Tân
Diện tích
45
Giá bán
7.x tỷ
Địa chỉ
Phường Tân Thới Hòa Quận Tân Phú
Diện tích
53m2
Giá bán
6.5 tỷ
Địa chỉ
Đường số 42 khu tên lửa phường Tân Tạo, Bình Tân
Diện tích
m2
Giá bán
8 tỷ
Địa chỉ
An Lạc A Quận Bình Tân Tp.Hồ Chí Minh
Diện tích
93M2
Giá bán
9TỶX
Địa chỉ
Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh Tân Phú
Diện tích
4 X 15
Giá bán
8.8 tỷ
Địa chỉ
Trịnh Đình Trọng Phú Trung Tân Phú
Diện tích
4.5 X 15.6
Giá bán
8.7 TỶ
Địa chỉ
Nguyễn Trọng Tuyển, P1, Tân Bình
Diện tích
44m2
Giá bán
6.5 tỷ
Địa chỉ
Nguyễn Sỹ Sách, P15 , Tân Bình
Diện tích
50.6m2
Giá bán
9 tỷ
Địa chỉ
Cống Lở, P.15, Tân Bình
Diện tích
82m2
Giá bán
7 tỷ
Địa chỉ
Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
52m2
Giá bán
7.5 tỷ
Địa chỉ
Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
99 m2
Giá bán
9.99 tỷ
Địa chỉ
Đ.số 6, KDC Thăng Long, Bình Trị Đông B, Bình Tân
Diện tích
63m2
Giá bán
7.9 tỷ
Địa chỉ
Lê Công Phép, phường An Lạc, Bình Tân
Diện tích
60 m2
Giá bán
7.3 tỷ
Địa chỉ
Nguyễn Quý Yêm, phường An Lạc, Bình Tân
Diện tích
63m2
Giá bán
7.9 tỷ
Địa chỉ
Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
62m2
Giá bán
8.2 tỷ
Địa chỉ
Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
66
Giá bán
8.1 tỷ
Địa chỉ
Nguyễn Sỹ Sách, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
100m2
Giá bán
9.5 tỷ
Địa chỉ
đường Đồng Đen, Phường 14, Tân Bình
Diện tích
4.25 x 12.5
Giá bán
9.6 tỳ
Địa chỉ
Đồng Đen, Phường 10, Tân Bình
Diện tích
46
Giá bán
8 tỷ 800
Địa chỉ
Đường 38, Tân Tạo , Bình Tân
Diện tích
45
Giá bán
7.x tỷ
Địa chỉ
Phường Tân Thới Hòa Quận Tân Phú
Diện tích
53m2
Giá bán
6.5 tỷ
Địa chỉ
Đường số 42 khu tên lửa phường Tân Tạo, Bình Tân
Diện tích
m2
Giá bán
8 tỷ
Địa chỉ
An Lạc A Quận Bình Tân Tp.Hồ Chí Minh
Diện tích
93M2
Giá bán
9TỶX
Địa chỉ
Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh Tân Phú
Diện tích
4 X 15
Giá bán
8.8 tỷ
Địa chỉ
Trịnh Đình Trọng Phú Trung Tân Phú
Diện tích
4.5 X 15.6
Giá bán
8.7 TỶ