Bình Tân – Hương Lộ 2 – Tỉnh Lộ 10 – 2 Tầng – 71m2 – Chỉ 4 Tỷ 500 Triệu

Địa chỉ
Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
71m2
Giá bán
4.5 tỷ
Địa chỉ
Tỉnh Lộ 10, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
4 x 9
Giá bán
3.55 tỷ
Địa chỉ
Phạm Văn Bạch, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
40m2
Giá bán
4.5 tỷ
Địa chỉ
Huỳnh Văn Nghệ, P15, Tân Bình
Diện tích
42m2
Giá bán
3.25 tỷ
Địa chỉ
Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
48m2
Giá bán
3.5 tỷ
Địa chỉ
Lê Văn Quới, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
63
Giá bán
4.85 tỷ
Địa chỉ
Hương Lộ 2, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
52m2
Giá bán
5.5 tỷ
Địa chỉ
Lê Đình Cẩn, Tân Tạo , Bình Tân
Diện tích
90m2
Giá bán
5.2 tỷ
Địa chỉ
Bùi Tư Toàn, phường An Lạc, Bình Tân
Diện tích
44m2
Giá bán
4.35 tỷ
Địa chỉ
Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
42m2
Giá bán
4.3 tỷ
Địa chỉ
Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình
Diện tích
51
Giá bán
5.8 tỷ
Địa chỉ
Đường Tây Lân, Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
113
Giá bán
6tỷx
Địa chỉ
Nguyễn Sỹ Sách Phường 15, Tân Bình
Diện tích
28 m2
Giá bán
3.39 tỷ
Địa chỉ
Tây Thạnh Phường Tây Thạnh, Tân Phú
Diện tích
43 m2
Giá bán
3.6 tỷ
Địa chỉ
 Kinh Dương Vương Phường An Lạc Quận Bình Tân
Diện tích
3.2 x 27
Giá bán
5.1 tỷ
Địa chỉ
Tỉnh Lộ 10 Phường An Lạc A, Quận Bình Tân
Diện tích
3 x 12m
Giá bán
4.2 tỷ
Địa chỉ
Bình Trị Đông Bình Trị Đông A, Bình Tân
Diện tích
80 M2
Giá bán
5.9 tỷ
Địa chỉ
Đường số 1 p. Tân Tạo A, Quận Bình Tân
Diện tích
4.8x10
Giá bán
3.65 tỷ